Honeywell Reflector Panel ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ

Honeywell Reflector Panel Heater Guide installation 1 Introduction The Reflector Panel Heater is designed to be used with Searchline Excel Cross Duct infrared gas detector (ເບິ່ງຄູ່ມື 2104M0511 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງລະບົບນີ້). ແຜງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ Reflector ທົດແທນການສະທ້ອນແສງແກ້ວສອງຊັ້ນມາດຕະຖານໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ ...