ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ SAMSUNG QE43QN90BAT 43 ນິ້ວ 4K HDR QLED Smart TV

QE43QN90BAT 43-Inch 4K HDR QLED Smart TV 43QN9*B 43QNB9* 50QN9*B 50QNB9* 55QN9*B 55QNB9* 65QN9*B 65QNB9* . (0 mm) (9 cm) 37.8 ນິ້ວ (960.8 mm) (96.08 cm) 43.8 ນິ້ວ (1113.6 mm) (111.36 cm) 48.3 ນິ້ວ (1227.4 mm) (122.74 cm) 56.9 ນິ້ວ (1446.3 cm) (144.63 cm) (22.0.