pendoo 32814564 Vacuum Sealer ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດຄໍາແນະນໍາຄວາມອົບອຸ່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ, ເປີດຝາດ້ານເທິງຈາກທັງສອງດ້ານຂອງເຄື່ອງ, ຢ່າແຕະໃສ່ແຖບປິດຄວາມຮ້ອນສີເຫຼືອງເພື່ອປ້ອງກັນການເຜົາໄຫມ້, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກການຜະນຶກ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຖົງປະທັບຕາທີ່ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບສູນຍາກາດການຜະນຶກອາຫານທີ່ມີໂຄງສ້າງຢູ່ໃນຫນຶ່ງຫຼືທັງສອງດ້ານ; …