INSIGNIA NS-SDSP ຈໍປ້ອງກັນສໍາລັບຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Steam Deck

ຮຽນຮູ້ວິທີການຕິດຕັ້ງ Insignia NS-SDSP Screen Protector ສໍາລັບ Steam Deck ຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົມບູນແບບນີ້. ລວມມີຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນແລະການຮັບປະກັນຈໍາກັດຫນຶ່ງປີ. ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະປ້ອງກັນຈາກຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ.