ຄູ່ມືການສອນ Apple HT208931 Smart Watch

ໂມງອັດສະລິຍະຂອງ Apple HT208931 ຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນຈັງຫວະບໍ່ປົກກະຕິ (IRNF) ແມ່ນແອັບພລິເຄຊັນທາງການແພດມືຖືສະເພາະທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ກັບ Apple Watch. ຄຸນສົມບັດນີ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນອັດຕາການເຕັ້ນຂອງກໍາມະຈອນເພື່ອກໍານົດຕອນຂອງຈັງຫວະຫົວໃຈທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຣກ atrial fibrillation (AFib) ແລະສະຫນອງການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້. ຄຸນນະສົມບັດແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ...