Honeywell HWB11AC-PRT WiFi ແລະ BT Module ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ HWB11AC-PRT, WIFI & BT Module Model NO: HWB11AC-PRT CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Administration Style Sheet Guide 802.11a/b/g/n/ac + BT 5.0 System on Module Graphic Design Institute 12345 · ຖະໜົນຫຼັກ 100 FCC ID: HD5-HWB11 IC: 1693B-HWB11 ຊື່ຕົວແບບ: HWB11AC-PRT ການແນະນຳເອກະສານນີ້ລະບຸລາຍລະອຽດສຳລັບ WiFi…

Honeywell HUL565 Series Ultra Plus Ultrasonic Cool Mist Humidifier ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ

Honeywell HUL565 Series Ultra Plus Ultrasonic Cool Mist Humidifier ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ [email protected] www.HoneywellPluggedIn.com ຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ ອ່ານແລະບັນທຶກຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນນຳໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນີ້ ເມື່ອນຳໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຄວນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງຂັ້ນພື້ນຖານສະເໝີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ, ໄຟຟ້າຊ໋ອດ ແລະ ການບາດເຈັບຕໍ່ຄົນ, ລວມທັງສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຄວນສະເໝີ…

Honeywell HUL530 Series Ultra Glow Light ປ່ຽນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງເຄື່ອງກະຈາຍ

Honeywell HUL530 Series Ultra Glow Light ປ່ຽນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ ອ່ານແລະບັນທຶກຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນີ້ ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຄວນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງຂັ້ນພື້ນຖານສະເໝີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ, ໄຟຊັອດ, ແລະການບາດເຈັບຕໍ່ຄົນ, ລວມທັງ. ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄວນໃສ່ຢູ່ສະເໝີ…

Honeywell HFD230 Series HFD230BV1 QuietClean Oscillating Tower ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຟອກອາກາດ

ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຟອກອາກາດ QUIETCLEAN® Oscillating Tower HFD230 Series ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້, ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາທີ່ເບີ 1-800-477-0457, ຫຼືໄປຢ້ຽມຢາມຂອງພວກເຮົາ. webເວັບໄຊທີ່: www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us ຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ ອ່ານແລະບັນທຶກຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງຟອກອາກາດນີ້ ອ່ານຄໍາແນະນໍາທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການເຄື່ອງຟອກອາກາດ. ສະຖານທີ່…

Honeywell HPA030 Series HPA030B Hepa Air Purifier ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ

ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຟອກອາກາດ HEPA HPA030 SERIES ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້, ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາທີ່ເບີ 1-800-477-0457, ຫຼືໄປຢ້ຽມຢາມຂອງພວກເຮົາ. webເວັບໄຊທີ່: www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us ຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ ອ່ານແລະບັນທຶກຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນໃຊ້ເຄື່ອງຟອກອາກາດນີ້ ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຄວນມີຂໍ້ຄວນລະວັງຂັ້ນພື້ນຖານສະເໝີເພື່ອ…

Honeywell HPA020 Series Hepa ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຟອກອາກາດ

HPA020 Series Hepa Air Purifier ຄູ່​ມື​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ນີ້, ກະ​ລຸ​ນາ​ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໂທ​ທີ່ 1-800-477-0457, ຫຼື​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. webເວັບໄຊທີ່: www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us ຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ ອ່ານແລະບັນທຶກຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນໃຊ້ເຄື່ອງຟອກອາກາດນີ້ ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຄວນມີຂໍ້ຄວນລະວັງຂັ້ນພື້ນຖານສະເໝີເພື່ອ…

Honeywell HWC775 Series Dual Comfort Cool+Warm Mist Humidifier ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ

ຄູ່​ມື​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ DUAL COMFORT Cool + Warm Mist Humidifier ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ນີ້, ກະ​ລຸ​ນາ​ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໂທ​ທີ່ 1-800-477-0457, e​-mail ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່ [email protected], ຫຼືເຂົ້າເບິ່ງທີ່ webເວັບໄຊທີ່: www.HoneywellPluggedIn.com ຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ ອ່ານແລະບັນທຶກຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນີ້ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຂໍ້ຄວນລະວັງພື້ນຖານ…

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact Tower ເຄື່ອງຟອກອາກາດ-ລົດດັບກິ່ນ ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ

AIR GENIUS 4 Compact Tower ເຄື່ອງຟອກອາກາດ/ລົດຜ່ອນກິ່ນ ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ HFD280 SERIES ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: 1-800-477-0457 www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us ຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ ແລະບັນທຶກຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງຟອກອາກາດນີ້ ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຄວນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງຂັ້ນພື້ນຖານສະເໝີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ…

Honeywell ScanPal Series EDA52-1 ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີມືຖື

ScanPal™ Series ScanPal™ Series ຄອມພິວເຕີມືຖື EDA52-1 EDA52-0 ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນດ່ວນ EDA52-EN-QS Rev A Apr/06/2021 ອອກຈາກກ່ອງ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກ່ອງຂົນສົ່ງຂອງທ່ານມີລາຍການເຫຼົ່ານີ້: ScanPal™ ຄອມພິວເຕີມືຖື (ຮຸ່ນ EDA52 -1 ຫຼື EDA52 -0); ຫມໍ້ໄຟຕົ້ນຕໍ (3.8V, ຫມໍ້ໄຟ lithium ion); ຕົວແປງໄຟ 10 ວັດ; ສຽບອະແດບເຕີທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້; ສາກ USB…

Honeywell MFP9720029 Harnesses And Body Belts ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ HARNESSES ແລະສາຍແອວຕາມຮ່າງກາຍຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ harnesses ເຕັມຮ່າງກາຍແລະສາຍແອວຂອງຮ່າງກາຍ [ຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ນີ້ກວມເອົາທັງຫມົດ Miller ແລະ Miller Titan harnesses ເຕັມຮ່າງກາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສາຍແອວຮ່າງກາຍ (ບໍ່ລວມເອົາສາຍແອວ Linemen). ການຊື້ອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕົກຂອງ Honeywell Miller ທີ່ຜະລິດໂດຍ Honeywell Industrial Safety. ຄຳເຕືອນທັງໝົດ…