ປື້ມຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂວດເຄື່ອງດື່ມຂວດ Mini Mini

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້ໃຫ້ຄວາມລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂວດເຄື່ອງປັ່ນ anko Mini, ລວມທັງການເຕືອນໄພກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍແລະອັນຕະລາຍໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ຮັກສາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຫຼີກເວັ້ນການບາດເຈັບດ້ວຍຄໍາແນະນໍາທີ່ງ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມເຫຼົ່ານີ້.