JBL GO ESSENTIAL Ultra Compact Speaker ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ JBL GO ESSENTIAL Ultra Compact Speaker ທີ່ມີລະດັບກັນນໍ້າ IPX7. ລໍາໂພງນີ້ມີພະລັງງານອອກ 3.1W RMS, ເວລາຫຼິ້ນສູງສຸດ 5 ຊົ່ວໂມງ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth 4.2. ເອົາຂໍ້ກໍາຫນົດແລະຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການທັງຫມົດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄູ່ມື.