Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding ຂັບເຄື່ອນໄຟຟ້າໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding ຂັບເຄື່ອນໄຟຟ້າກ່ຽວກັບການເຕືອນໄພຄວາມປອດໄພ ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້, ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ແລະຄໍາເຕືອນຄວາມປອດໄພຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພທັງຫມົດ. ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກ່ອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຮອບ, ຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ…