ຄູ່ມືການໃຊ້ scheppach EB1700 Earth Auger

Art.Nr. 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Rev.Nr. 28/10/2020 EB1700 Earth auger ການແປຄູ່ມືການສອນຕົ້ນສະບັບ CAUTION!: ອ່ານຄູ່ມືຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງນີ້! ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບສັນຍາລັກກ່ຽວກັບອຸປະກອນ ອ່ານຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້, ອ່ານ, ເຂົ້າໃຈແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນທັງຫມົດ. ໃສ່ແວ່ນຕານິລະໄພ, ປ້ອງກັນການໄດ້ຍິນ ແລະ…