ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Bissell 2765N CrossWave Cordless Max

Bissell 2765N CrossWave Cordless Max ສິ່ງທີ່ລວມໄປເຖິງການສາກນ້ຳ ການເຕີມນ້ຳ ວິທີໃຊ້ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະບຳລຸງຮັກສາ ການປ່ຽນແບັດເຕີລີ່ ©2020 BISSELL Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ພິມໃນປະເທດຈີນ. ຈໍານວນສ່ວນ 1620903 02/20 RevC ຢ້ຽມຢາມຂອງພວກເຮົາ webເວັບໄຊທີ່: global.BISSELL.com