Bat-Caddy Electric Golf Caddy ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

Bat-Caddy Electric Golf Caddy ເອົາໃຈໃສ່: ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການປະກອບທັງຫມົດ. ອ່ານຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດເພື່ອເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະດໍາເນີນການ caddy ຂອງທ່ານ. PACKING LIST X4 Classic, X4 Sport Caddy Frame with front wheel 2 rear wheels (ຊ້າຍ & ຂວາ) 1 ຊອງຫມໍ້ໄຟ (ຫມໍ້ໄຟ, ຖົງ, ນໍາ) 1 charger 1 ຊຸດເຄື່ອງມືຄໍາແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ ...

Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ X8 Series X8 Pro X8RATTENTION: ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການປະກອບທັງຫມົດ. ອ່ານຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດເພື່ອເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະດໍາເນີນການ caddy ຂອງທ່ານ. PACKING LIST X8 Pro 1 Caddy Frame 1 ອັນດຽວ ລໍ້ຕ້ານການປາຍ & Pin 2 ລໍ້ຫລັງ (ຊ້າຍແລະຂວາ) 1 ຊຸດຫມໍ້ໄຟ (ຫມໍ້ໄຟ, ຖົງ, ນໍາ) 1 ເຄື່ອງສາກ 1…