PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ການເປີດ/ປິດ ການເປີດປິດ: ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ຈົນກ່ວາ LED ສີຂຽວກະພິບຫຼືສະຫວ່າງຂຶ້ນ. ປິດເຄື່ອງ: ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ຈົນກ່ວາໄຟ LED ສີແດງກະພິບ. ການຈັບຄູ່(ໂໝດລົງທະບຽນ) ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດປິດຫູຟັງ…