JBL Arena 26Be ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງລະບົບອົງປະກອບ

JBL Arena 26Be Component System ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ທ່ານຫາກໍ່ຊື້ ARENA 26Be 75 ປີໃນການຜະລິດ! "ເຈົ້າມີຊີວິດພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ!" ດໍາລົງຊີວິດກັບ JBL ສຽງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຂອບໃຈທີ່ເລືອກລະບົບອົງປະກອບ JBL Arena 26Be. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກລໍາໂພງໃຫມ່ຂອງທ່ານ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ທ່ານມີຄຸນສົມບັດ ...