ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ລະບົບດົນຕີປະສົມປະສານ JBL L75MS

ລະບົບດົນຕີປະສົມປະສານ JBL L75MS ລະບົບດົນຕີປະສົມປະສານ ການກວດສອບເນື້ອໃນກ່ອງກໍານົດສະຖານທີ່ລໍາໂພງ ກໍານົດການປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງສຽງເບດໂດຍອີງໃສ່ລໍາໂພງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຊາຍແດນເຊັ່ນ: ຝາແລະພາຍໃນຕູ້ຫນັງສືຫຼືຕູ້. ເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບເຂດແດນ, ສະວິດຄວນຈະຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ -3dB ເພື່ອຮັກສາລະດັບສຽງເບດ ...