SEALEY AK48 ຄູ່ມືການໃຊ້ 3-Way Fill 2-Way Operating Heavy-Duty Grease Gun Manual

AK48 3-WAY Fill 2-Way Operating Heavy-Duty Grease Gun 3-WAY FOLL 2-WAY OPERATING HEAVY-DUTY GREASE GUN MODEL NO: AK48 ຂອບໃຈທີ່ຊື້ສິນຄ້າ Sealey. ຜະລິດເພື່ອມາດຕະຖານສູງ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ຈະ, ຖ້າຖືກນໍາໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ແລະຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີບັນຫາຫຼາຍປີໃນການປະຕິບັດ. ສິ່ງສໍາຄັນ: ກະລຸນາອ່ານຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. …