Mous A669 Charging Pad ດ້ວຍຄໍາແນະນໍາ MagSafe

ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ແຜ່ນສາກ Mous A669 ດ້ວຍ MagSafe® ຢ່າງປອດໄພ ແລະຖືກຕ້ອງໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້. ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນວັດຖຸໂລຫະເພື່ອປະສິດທິພາບການສາກໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລວມມີແຜ່ນສາກ ແລະສາຍ USB-C.