Mous A-555 MagSafe Compatible Charging Mount Instructions

ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ MagSafe® Compatible Charging Mount ຢ່າງປອດໄພ (ລຸ້ນ A-532, A-554, A-555) ດ້ວຍປຶ້ມຄູ່ມືນີ້. ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກ 5V-3A ຫາ 12-V1.67A, ແລະຊ່ວງຜົນຜະລິດຈາກ 5W ຫາ 15W. ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລົດຂອງທ່ານຫຼືໃນພື້ນທີ່ຮາບພຽງ. FCC ID: 2AN72-A532, IC: 26279-A532.