PALISADE суу өткөрбөйт, дубал плиткаларын орнотуу боюнча колдонмо

Плитканы орнотуу боюнча колдонмо Орнотууну баштоодон мурун бул орнотуу көрсөтмөсүн толугу менен ОКУҢУЗ. ACP жооптуу эмес жана орнотуу боюнча көрсөтмөлөр сакталбаса, долбоордун бузулушу үчүн жоопкерчилик тартпайт. ACP туура структуралык бүтүндүгүн камсыз кылуу үчүн бул плиткаларды учурдагы субстраттын үстүнө орнотууну сунуштайт. Palisade плиткалары тиркелүүгө арналган эмес ...