kogan Hollywood Makeup Mirror Колдонуучу колдонмосу

Learn how to safely and correctly assemble and use your Kogan Hollywood Makeup Mirror with this user guide. Follow the provided instructions to ensure proper maintenance and care of your mirror, model number [insert model number]. Keep your mirror looking its best with the cleaning tips provided. Keep children away from packing materials and refer to the manual for future reference.

anko DP317 Hollywood Mirror колдонуучунун колдонмосу

Бул комплекстүү колдонуучу колдонмо менен Anko DP317 Hollywood Mirror коопсуздугун жана туура колдонууну камсыз кылыңыз. Келечекте колдонуу үчүн нускама китепчесин сактаңыз жана коопсуздук боюнча көрсөтмөлөрдү аткарыңыз, анын ичинде бардык LED глобустар орнотулбай туруп күзгүнү колдонбоңуз жана нымдан сактаныңыз. Электр менен жабдууну же күзгүнү туура эмес колдонуудан же туура эмес колдонуудан алыс болуңуз. #Anko #DP317 #Hollywood Mirror #UserManual #КоопсуздукКолдонмолору