ಬಿಸ್ಸೆಲ್ 3335 ಸರಣಿ ಪವರ್‌ಫೋರ್ಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಪೆಟ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ನೇರವಾದ ನಿರ್ವಾತ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

ಬಿಸ್ಸೆಲ್ 3335 ಸರಣಿ ಪವರ್‌ಫೋರ್ಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಪೆಟ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ನೇರವಾದ ನಿರ್ವಾತ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. support.BISSELL.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.