ಪಾಟರ್ PFC-7500 ಸರಣಿ ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಪಿಡಿ

Learn about the features and specifications of the Potter PFC-7500 Series Fire Alarm Communicator through its user manual. Get reliable and efficient monitoring of sprinkler systems with this five-zone communicator that comes with dual phone line module, contact ID, and remote programmability.

POTTER PFC-7501 ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

Learn how to properly install and use the POTTER PFC-7501 Fire Alarm Communicator with this comprehensive instruction manual. Ensure compliance with FCC Rules and prevent interference with radio and TV reception. Copyright © 1995-2008 Potter Electric Signal Company, LLC.

POTTER PFC-7500 ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

ಈ ಸಮಗ್ರ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಟರ್ PFC-7500 ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿಸ್ಟಂ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.