ಕೋಗನ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಿರರ್ ಬಳಕೆದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

HOLLYWOOD MAKEUP MIRROR User Guide SAFETY &WARNINGS Warning Before assembling your Hollywood LED Mirror fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet, refer back to them during installation to ensure your product is fitted safely and correctly. If in doubt, consult a qualified electrician. Switch off the electrical supply at the …

anko DP352 ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಿರರ್ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

anko DP352 Full Length Hollywood Mirror Warnings Before using this appliance, read and follow all warnings and instructions in this manual, even if you are familiar with this product. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they …

ಅಂಕೋ ಡಿಪಿ 317 ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಿರರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

anko DP317 ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಿರರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ, ಸಂವೇದನಾ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅವರು ಬಳಸದ ಹೊರತು ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ...