ಹೋಮಿಡಿಕ್ಸ್ NMS-390HJ ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಶಿಯಾಟ್ಸು ನೆಕ್ ಮಸಾಜರ್ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

Homedics ನಿಂದ NMS-390HJ ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಶಿಯಾಟ್ಸು ನೆಕ್ ಮಸಾಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಗಳು, ಖಾತರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಈ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೋವು-ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.