ಎಮರ್ಸನ್-ಲೋಗೋ

EMERSON LCP200 Local Control Panel

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-PRODUCT

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು "ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ" ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು

Certain nameplates may carry more than one approval, and each approval may have unique installation/wiring requirements and/or conditions of “safe use”. These special instructions for “safe use” are in addition to, and may override, the standard installation procedures. Special instructions are listed by approval.

ಸೂಚನೆ: This information supplements the nameplate markings affixed to the product and the LCP200 instruction manual (D104296X012), available from your Emerson sales office or Fisher.com Always refer to the nameplate itself to identify the appropriate certification. LCP200 instruments with an IIC rating may have different hardware than IIB-rated instruments; be sure to order the appropriately rated instrument based on your application and wiring practices.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: Failure to follow these conditions of “safe use” could result in personal injury or property damage from fire or explosion, or area re‐classification.

ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು

 1. Install the unit in the area of low risk from mechanical hazards. To prevent the risk of electrostatic sparking, the non-metallic surface shall be cleaned with a damp ಬಟ್ಟೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

Ambient temperature rating: -40°C ≤ Ta ≤ +65°C

 1. Install per drawing GG55194, shown in Figures 1, 2, 3, and 4, as indicated on the nameplate.
 2. ಘಟಕಗಳ ಪರ್ಯಾಯವು ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
 3. The enclosure contains non-metallic enclosure parts. To prevent the risk of electrostatic sparking, the non-metallic surface shall be cleaned with a damp ಬಟ್ಟೆ.
  1. Refer to table 1 for approval information.

Table 1. Approval Information, ATEX/IECEx

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ Entity Rating ತಾಪಮಾನ ಕೋಡ್
 

 

 

ATEX IECEx

ATEX: FM17ATEX0071X  II 1 GD IECEx: IECEx FMG 17.0028X

Intrinsically Safe Gas

Ex ia IIC Ga Dust

Ex ia IIIC Da

Install Per Drawing GG55194 (shown in figure 1, 2, 3, and 4)

 

 

 

Per Drawing GG55194 (shown in figure 1, 2, 3, and 4)

 

 

Gas: T6 Dust: T85 C

Figure 1. Intrinsically Safe, LOOP Power, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration A (LOOP-Powered only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200 See Notes in figure 3 and Notes 1, 2, 3, 4, and 5 in Figure 4.

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-1

Figure 2. Intrinsically Safe, External Power 24V, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration B (External 24V Only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200 See Notes in figure 3 and Notes 1, 2, 4, and 5 in Figure 4.

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-2

Figure 3. Notes

THE INTRINSIC SAFETY ENTITY CONCEPT ALLOWS THE INTERCONNECTION OF TWO APPROVED INTRINSICALLY SAFE DEVICES, WITH ENTITY PARAMETERS NOT SPECIFICALLY EXAMINED IN COMBINATION AS A SYSTEM WHEN: UoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-3 Ui, IoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-3 Ii, CoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-4 Ci + Cable, LoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-4 Li + Liable, PoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-3 Pi. DUST-TIGHT SEAL MUST BE USED WHEN INSTALLED IN DUST-PROTECTED ENVIRONMENTS. EACH CONNECTION BETWEEN THE LCP200 AND THE ASSOCIATED INTRINSICALLY SAFE APPARATUS SHALL BE SEPARATELY SHIELDED FROM THE OTHER CONNECTIONS. WHEN CALCULATING THE ENTITY COMBINATIONS THAT INCLUDE THE DVC6000/DVC6200, THE SUMMATION OF THE Ci + Cable AS WELL AS THE Li + Lcable FOR THE DVC6000/DVC6200 AND THE LCP200 SHALL BE USED. ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURERS’ INSTALLATION DRAWINGS MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.

Figure 4. Notes

Refer to Notes 1, 2, 3, 4, and 5 for Figure 1. Intrinsically Safe, LOOP Power, ATEX/IECEx Wiring Configuration A (LOOP-Powered only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200 Refer to Notes 1, 2, 4, and 5 for Figure 2. Intrinsically Safe, External Power 24V, ATEX/IECEx Wiring Configuration B (External 24V Only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

 1. FOR Ex ia APPLICATIONS THE FOLLOWING INFORMATION SHALL BE OBSERVED:
  • THE OVERALL GAS GROUP RATING OF THE INTRINSICALLY SAFE CIRCUIT WILL BE THE LOWEST GAS GROUPING OF ALL APPARATUS FORMING) THE CIRCUIT. FOR EXAMPLE, A CIRCUIT WITH BOTH IIB AND IIC APPARATUS WILL HAVE AN OVERALL CIRCUIT GAS GROUP RATING OF IIB.
  • THE LEVEL OF PROTECTION OF THE INTRINSICALLY SAFE CIRCUIT WILL BE THE LOWEST LEVEL OF ALL APPARATUS FORMING THE CIRCUIT. FOR EXAMPLE, A CIRCUIT WITH BOTH “ia” AND “ib” WILL HAVE AN OVERALL PROTECTION LEVEL OF “ib”.
 2. THE LOWEST PERMISSIBLE INPUT VOLTAGE (Ui), INPUT CURRENT (Ii), AND INPUT POWER (Pi) OF EACH APPARATUS SHALL BE GREATER THAN OR EQUAL TO THE OUTPUT VOLTAGE (Uo), OUTPUT CURRENT (Io), AND OUTPUT POWER (Po) OF THE ASSOCIATED APPARATUS (BARRIER). THE SUM OF THE MAX UNPROTECTED CAPACITANCE (Ci) AND MAX UNPROTECTED INDUCTANCE (Li), INCLUDING THE INTERCONNECTED CABLING CAPACITANCE (Cable) AND CABLING INDUCTANCE (Liable), MUST BE LESS THAN THE ALLOWABLE CAPACITANCE (Ca) AND INDUCTANCE (La) DEFINED BY THE ASSOCIATED APPARATUS. IF THE ABOVE CRITERIA ARE MET THAN THE COMBINATION MAY BE CONNECTED.
 3. INSTALLATION OF THE LCP200 IS SUCH THAT ITS LOOP TERMINALS WILL BE CONNECTED IN PARALLEL WITH OTHER INTRINSICALLY SAFE APPARATUS LOOP TERMINALS. THE WIRING COMING FROM THE BARRIER INTO THE HAZARDOUS LOCATION MAY BE TERMINATED AT EITHER THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS, OR AT THE LCP200.
 4. MAXIMUM SAFE AREA VOLTAGE MUST NOT EXCEED 250 VRMS
 5. THE ENCLOSURE CONTAINS NON-METALLIC ENCLOSURE PARTS. TO PREVENT THE RISK OF ELECTROSTATIC SPARKING, THE NON-METALLIC SURFACE SHALL BE CLEANED WITH A DAMP ಬಟ್ಟೆ.

Figure 5. LCP200 ATEX/IECEx Nameplate, Intrinsically Safe

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-5

ಸ್ಫೋಟ-ನಿರೋಧಕ

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು
 1. The enclosure contains non-metallic enclosure parts. To prevent the risk of electrostatic sparking, the non-metallic surface shall be cleaned with a damp ಬಟ್ಟೆ.
 2. The flameproof joints of the equipment are not intended to be repaired. Consult the manufacturer if repair of the joints is necessary.
 3. The electronics compartment rear cover is assembled and torqued at the factory and is not to be removed by the end user.
 4. Consult the manufacturer for genuine replacement terminal cover fasteners. The fasteners are 316 stainless steel, bolt class A4-70, sized M6 x 1 mm x 15 mm.
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

Ambient temperature rating: -40°C ≤ Ta ≤ +65°C

 1. Install unit in the area of low risk from mechanical hazards.
 2. Install per drawing GG55194, shown in Figures 6, 7, and 8, as indicated on the nameplate.
 3. ಘಟಕಗಳ ಪರ್ಯಾಯವು ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
  1. Refer to table 2 for approval information.

Table 2. Approval Information, ATEX/IECEx

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಲೂಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಕೋಡ್
 

 

 

ATEX IECEx

ATEX: FM21ATEX0024X IECEx: IECEx FMG 21.0016X

Ex eb ia mb IIC T6 Gb Ex ta IIIC T85°C Da

Ex db ia IIB T6 Gb Ex db ia IIC T6 Gb

Install Per Drawing GG55194 (shown in figure 6, 7, and 8)

 

 

 

Per Drawing GG55194 (shown in figure 6, 7, and 8)

 

 

Gas: T6 Dust: T85 C

Figure 6. Explosion-proof, LOOP Power, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration A (LOOP-Powered only) See Figure 8 Notes

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-6

Figure 7. Explosion-proof, External Power 24V, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration B (External 24V Only) See Figure 8 Notes

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-7

Figure 8. Notes

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURER’S INSTALLATION DRAWING MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.

 1. EQUIPMENT SHALL BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE CANADIAN ELECTRIC CODE, PART 1 OR NEC NFPA AND ANSI/ISA RP12.06.01.
 2. THE ENCLOSURE CONTAINS NON-METALLIC ENCLOSURE PARTS TO PREVENT THE RISK OF ELECTROSTATIC SPARKING. THE NON-METALLIC SURFACE SHALL BE CLEANED WITH A DAMP ಬಟ್ಟೆ.
 3. DUST-TIGHT CONDUIT SEAL MUST BE INSTALLED WITHIN 18” WHEN INSTALLED IN CLASS II AND CLASS III ENVIRONMENTS.
 4. THE NAMEPLATE IS PROVIDED WITH BOXES THAT THE END USER/INSTALLER MUST CHECK OR ETCH FOR THE PROTECTION METHOD USED ACCORDING TO THE INSTALLATION.
 5. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: USE FASTENERS WITH YIELD STRESSEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-4 450 ಎಂಪಿಎ.
 6. THE END USER SHALL CLOSE ANY UNUSED ENTRIES WITH SUITABLY CERTIFIED BLANKING ELEMENTS.
 7. FOR ZONES APPLICATIONS, CONNECTION OF THE INTERNAL GROUND IS REQUIRED AS CONNECTION OF THE EXTERNAL GROUP IS OPTIONAL.

Figure 9. LCP200 ATEX/IECEx Nameplate, Explosion-proof, Group IIC

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-8

Figure 10. LCP200 ATEX/IECEx Nameplate, Explosion-proof, Group IIB

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-9

ಎಮರ್ಸನ್, ಎಮರ್ಸನ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಯ್ಕೆ, ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲಿದೆ.

Fisher is a mark owned by one of the companies in the Emerson Automation Solutions business unit of Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson, and the Emerson logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. All other marks are the property of their respective owners.

ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಎಮರ್ಸನ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಪರಿಹಾರಗಳು

 • ವಿಳಾಸ: ಮಾರ್ಷಲ್‌ಟೌನ್, ಅಯೋವಾ 50158 ಯುಎಸ್ಎ ಸೊರೊಕಾಬಾ, 18087 ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೆರ್ನೆ, 68700 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದುಬೈ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ 128461 ಸಿಂಗಾಪುರ್
 • www.Fisher.com

2018, 2021 ಫಿಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ LLC. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳು / ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

EMERSON LCP200 Local Control Panel [ಪಿಡಿಎಫ್] ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ
LCP200 Local Control Panel, LCP200, Local Control Panel, Control Panel, Panel
EMERSON LCP200 Local Control Panel [ಪಿಡಿಎಫ್] ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ
LCP200 Local Control Panel, LCP200, Local Control Panel, Control Panel

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು *