សេចក្តីជូនដំណឹង 30-2021-24 និង 30-2021E-24 សៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់ឧបករណ៍ចាប់អណ្តាតភ្លើងអ៊ុលត្រាវីយូឡេ

ស្វែងយល់អំពីឧបករណ៍ចាប់អណ្តាតភ្លើង Pyrotector Ultraviolet ដែលមានភាពរសើបខ្លាំង និងកម្មវិធីរបស់វាជាមួយនឹងម៉ូដែល 30-2021-24 និង 30-2021E-24 ។ ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍រាវរកទាំងនេះគឺសមរម្យសម្រាប់តំបន់ផ្សេងៗគ្នា និងដំណើរការនៅលើ 24 VDC ។ សៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់នេះផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដំឡើង ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ។