កញ្ចប់កាសឥតខ្សែនិងសៀវភៅដៃអ្នកប្រើខ្សែដៃ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដំណើរការកាសស្តាប់ត្រចៀក និងខ្សែដៃ Imperii Pack ដោយភាពងាយស្រួលដោយប្រើសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់លម្អិត។ ពីការបញ្ចូលថ្មរហូតដល់ការផ្គូផ្គង និងភ្ជាប់កាស ការណែនាំនេះគ្របដណ្តប់វាទាំងអស់។ លើសពីនេះ សូមរីករាយជាមួយការធានាដែលមានកំណត់រយៈពេល 2 ឆ្នាំសម្រាប់ការបន្ថែមភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្ត។