ការណែនាំអំពីការដំឡើងកំដៅបន្ទះ Honeywell Reflector

មគ្គុទ្ទេសក៍ការដំឡើងកំដៅបន្ទះ Honeywell Reflector 1 សេចក្តីផ្តើម ឧបករណ៍កម្តៅបន្ទះឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើជាមួយឧបករណ៍ចាប់ឧស្ម័នអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ Searchline Excel Cross Duct (សូមមើលសៀវភៅដៃ 2104M0511 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៃប្រព័ន្ធនេះ)។ បន្ទះ Reflector Heater Panel ជំនួសកញ្ចក់ពីរជាន់ ស្តង់ដារ retro-reflector នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានហានិភ័យនៃការ condensation កើតឡើងនៅលើ…