ការណែនាំអំពីការដំឡើងកាសស្តាប់ត្រចៀកឥតខ្សែ JBL Quantum 610

មគ្គុទ្ទេសក៍ការដំឡើងកាសស្តាប់ត្រចៀកឥតខ្សែ Quantum 610 JBL QuantumENGINE ទាញយក JBL QuantumENGINE ដើម្បីទទួលបានមុខងារពេញលេញនៅលើកាសស្តាប់ JBL Quantum របស់អ្នក – ពីការក្រិតតាមខ្នាតកាសរហូតដល់ការកែតម្រូវសំឡេង 3D ឱ្យសមនឹងការស្តាប់របស់អ្នក ពីការបង្កើតបែបផែនពន្លឺ RGB ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដែលមីក្រូហ្វូនរីកធំ- សម្លេងដំណើរការ។ វេទិកាតម្រូវការកម្មវិធី JBLquantum.com/engine៖ Windows 10 …