មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយួរដៃ Apple MacBook Pro 13.3 អ៊ីញ

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MacBook Pro 13.3 Inch Laptop របស់អ្នកជាមួយនឹងការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយពី Apple ។ ស្វែងយល់ពី Touch Bar, Touch ID, កាយវិការ Multi-Touch និងច្រើនទៀត។ ចាប់ផ្តើមថ្ងៃនេះ!