ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់អាដាប់ធ័រ INGSIGUG NS-PA3UVG USB ទៅ VGA

INGSIGUG NS-PA3UVG USB to VGA Adapter User Guide PACKAGE CONTENTS USB 3.0 to VGA Adapter Quick Setup Guide លក្ខណៈពិសេស វិធីសាមញ្ញដើម្បីភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅនឹងអេក្រង់ VGA កញ្ចក់ ឬពង្រីកអេក្រង់របស់អ្នកទៅម៉ូនីទ័រទីពីរសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញកាន់តែប្រសើរ និងការងារច្រើន គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញរហូតដល់ 2048 × 1152 នៅ 60 Hz សម្រាប់…