សៀវភៅណែនាំសាកថ្មឥតខ្សែនិងការណែនាំណែនាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាករថយន្តឥតខ្សែ imperii & អាំងវឺតទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយនឹងសៀវភៅណែនាំលម្អិតនេះ។ ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈពិសេស ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់របស់វា។ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍សាកថ្មមួយដៃដោយគ្មានបញ្ហា។