សៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួត SAMSUNG DV90BB5245TW

SAMSUNG DV90BB5245TW សៀវភៅដៃម្ចាស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួត ម៉ាក : Samsung លេខកូដផលិតផល: DV90BB5245TWS3 ឈ្មោះផលិតផល : DV90BB5245TW Samsung DV90BB5245TW. ការដាក់ឧបករណ៍: ទំនេរ, ប្រភេទការផ្ទុក: ផ្នែកខាងមុខ, ប្រព័ន្ធសម្ងួត: ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅ។ ចំណុះស្គរ៖ 9 គីឡូក្រាម, ថ្នាក់សម្ងួត: B, កម្មវិធីសម្ងួត៖ កប្បាស, ឆ្ងាញ់/សូត្រ, លាយ, រហ័ស, សំយោគ, កន្សែង, រោមចៀម។ ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល៖ A+++ ការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំឆ្នាំ៖ 192 kWh ប្រភពកំដៅ៖ …