សេចក្តីណែនាំអំពីអ្នករារាំងការហៅទូរស័ព្ទអេធីធីស្មាត

ការណែនាំអំពីការហៅទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសូមអានមុនពេលប្រើ! ការណែនាំអំពីការហៅទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ*§ DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 ទូរស័ព្ទគ្មានខ្សែ/ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាមួយលេខសម្គាល់អ្នកហៅ/រង់ចាំការហៅមិនស្គាល់ជាមួយ Smart call blocker មែនទេ? ចង់ដឹងបន្ថែមទេ? កម្មវិធីទប់ស្កាត់ការហៅទូរស័ព្ទឆ្លាតគឺជាឧបករណ៍ពិនិត្យការហៅដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យរាល់ការហៅទៅផ្ទះ។ †បើអ្នកមិន ...

ទូរស័ព្ទដៃអេធីធីធីធី ៦.០ ឌល ៧២ *** សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ

DTEC 6.0 Telephone DL72 *** មគ្គុទេសក៍ចាប់ផ្តើមរហ័ស DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងគ្មានខ្សែជាមួយបច្ចេកវិទ្យាប៊្លូធូថេត®សូមអបអរសាទរចំពោះការទិញផលិតផលអេធីแอนด์ធីនេះ។ មុនពេលប្រើផលិតផលអេធីแอนด์ធីសូមអានផ្នែកព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់នៅទំព័រទី ១-៣ នៃសៀវភៅណែនាំនេះ។ ទាំងម៉ូដែលនិងលេខសៀរៀលរបស់អេធីអឹធីធីធី ...

សៀវភៅអេឡិចត្រូនិចរបស់ក្រុមហ៊ុន AT&T DECT ៦.០ ដោយឥតខ្សែ [DL6.0, DL72210, DL72310, DL72340]

សៀវភៅអេឡិចត្រូនិចនៃទូរស័ព្ទគ្មានខ្សែ AT&T DECT 6.0 [DL72210, DL72310, DL72340, DL72350] - ឯកសារអេឡិចត្រូនិកអេសឌីអេធីធី & ធីឌីស៊ីធីអេស ៦.០ [អេឡិចត្រូនិចដាប់ប៊ែលយូឌីអេសឌី ២២២២១០, ឌីអិល ៧២៣១០, ឌីអិល ៧២៣៤០, ឌីអិល ៧២៣៥០] -

ទូរស័ព្ទអេធីអឹមធីនិងឌុក ៦.០ ឥតខ្សែ [DL6.0, DL72210, DL72310, DL72340] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

ទូរស័ព្ទអេធីអឹនធីនិងអេធីអ ៦.០ ឥតខ្សែ [DL៧២២១០, DL៧២៣១០, DL៧២៣៤០, DL៧២៣៥០] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ - ឯកសារអេចឌីអេសធីអេធីធីអេដឌីអេស ៦ អ៊ិនធឺណិតឥតខ្សែ [DL6.0, DL72210, DL72310, DL72340] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ - ឯកសារ PDF ដើម