សៀវភៅដៃប្រើដៃឃ្លាំមើលប្រើស្ទ្រីមអាយស៊ីធី - អិល ១៤៣

Hand Touch CVIZ-LT143 ការបង្ហាញដោយដៃប្រើដៃឃ្លាំមើល LED៖ នៅក្នុងស្ថានភាពបិទពេលវេលាចុចទ្វេដងលើអេក្រង់នាឡិកាដោយម្រាមដៃដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្ហាញ LED ។ អំពូល LED បំភ្លឺពេលវេលាបច្ចុប្បន្ន។ អំពូល LED មានពន្លឺជានិច្ចនៅទីតាំងម៉ោងបច្ចុប្បន្ននិងភ្លើងឆាតតាមទ្រនិចនាឡិការហូតដល់ទីតាំងនាទី។ កំណត់ពេលវេលា៖ តាមពេលវេលាកំណត់ស្ថានភាពកាន់អេក្រង់ប្រាំវិនាទីហើយពន្លឺ LED ឆាបឆេះយ៉ាងលឿន […]