មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតន្ត្រីរួមបញ្ចូលគ្នា JBL L75MS

ប្រព័ន្ធតន្ត្រីរួមបញ្ចូលគ្នា JBL L75MS ប្រព័ន្ធតន្ត្រីរួមបញ្ចូលគ្នា ផ្ទៀងផ្ទាត់មាតិកាប្រអប់ កំណត់ទីតាំងឧបករណ៍បំពងសំឡេង កំណត់កុងតាក់វណ្ឌវង្ក បាសដោយផ្អែកលើឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលនៅជិតព្រំដែនដូចជាជញ្ជាំង និងនៅខាងក្នុងទូដាក់សៀវភៅ ឬទូ។ នៅពេលដែលនៅជិតព្រំដែន កុងតាក់គួរតែស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង -3dB ដើម្បីរក្សាកម្រិតបាស…