សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ AirPods Pro Gen 2 របស់ផ្លែប៉ោម

រក្សាសុវត្ថិភាព ខណៈពេលដែលរីករាយជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។ សូមអានការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ Apple AirPods Pro Gen 2 មុនពេលប្រើប្រាស់។ កុំព្យាយាមជំនួសថ្មដោយខ្លួនឯង ហើយសាកតែជាមួយអាដាប់ទ័រដែលត្រូវគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់នឹងកំដៅ ហើយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកងាយនឹងកំដៅ។