សាមសុង - និមិត្តសញ្ញា

បញ្ជីកាមេរ៉ា USB ដែលត្រូវគ្នាជាមួយទូរទស្សន៍

  • ឧបករណ៍ជំនួយអាចផ្លាស់ប្តូរ។
  • មុខងារមួយចំនួនប្រហែលជាមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ អាស្រ័យលើគំរូ។
  • Logitech Webកាមេរ៉ា C930e, C925E, C920-C, C930c
  • Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
  • Logitech C920s Pro HD Webcam
  • Logitech HD Pro Webកាមេរ៉ា C920
  • Logitech StreamCam

ឯកសារ/ធនធាន

SAMSUNG UN65AU8000F 65” Class AU8000 Crystal UHD Smart TV (2021) [pdf] សេចក្តីណែនាំ
UN65AU8000F, 65 Class AU8000 Crystal UHD Smart TV 2021

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។