ឯកសារ

JOYO JF-300 Green Legend Overdrive

ជាងview

JF-300 Green Legend Overdrive

លក្ខណៈពិសេស

កម្លាំងបញ្ចូល៖ 1M
ផលប៉ះពាល់លទ្ធផល៖ 10K
ចរន្តរត់៖ 10mA
ថាមពល: អាដាប់ទ័រឌីស៊ី ១២ វី
វិមាត្រ: ៧០០ (អិល) * ៤៦០ (សរសេរ) * ៣១០ (ហ) ម
ទំ​ង​ន់ 220 ក្រាម

www.joyoaudio.com
ក្រុមហ៊ុន JOYO TECHNOLOGY CO.,LTD

JOYO-Logo.png

ឯកសារ/ធនធាន

JOYO JF-300 Green Legend Overdrive [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
JF-300 Green Legend Overdrive, JF-300, Green Legend Overdrive

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។