សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើទូរស័ព្ទឥតខ្សែអេធីធីអិល ១០២ ស៊េរីអេឌីធី

ទូរសព្ទ័ឥតខ្សែស៊េរីឌ្រី ១០២ ស៊េរីឌិកធីធី ១០១០ ប៊្លុក ១០២/BL១០២-២/BL១០២-៣/BL១០២-៤/BL១០២-៥ ឌីអេធីធី ៦.០ គ្មានខ្សែទូរស័ព្ទ/ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបដែលមានលេខសម្គាល់អ្នកហៅចូលរង់ចាំការអបអរសាទរចំពោះការទិញផលិតផលអេធីអេធីធី។ មុនពេលប្រើផលិតផលអេធីអេធីធីសូមអានផ្នែកព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់នៅទំព័រ ១-២ នៃសៀវភៅណែនាំនេះ។ សូមអានសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើនេះឱ្យបានហ្មត់ចត់ចំពោះរាល់…

ទូរស័ព្ទដៃអេធីធីធីធី ៦.០ ឌល ៧២ *** សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ

DTEC 6.0 Telephone DL72 *** មគ្គុទេសក៍ចាប់ផ្តើមរហ័ស DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងគ្មានខ្សែជាមួយបច្ចេកវិទ្យាប៊្លូធូថេត®សូមអបអរសាទរចំពោះការទិញផលិតផលអេធីแอนด์ធីនេះ។ មុនពេលប្រើផលិតផលអេធីแอนด์ធីសូមអានផ្នែកព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់នៅទំព័រទី ១-៣ នៃសៀវភៅណែនាំនេះ។ ទាំងម៉ូដែលនិងលេខសៀរៀលរបស់អេធីអឹធីធីធី ...

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើអេធីធីអិល ១០៣

មគ្គុទ្ទេសក៍ចាប់ផ្តើមរហ័សប៊្លុង ១០៣ ប៊ល ១០៣-២/ប៊្លុក ១០៣-៣/ប៊្លុក ១០៣-៤ ឌីធីធី ៦.០ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ/ឆ្លើយទូរស័ព្ទជាមួយប៊្លូធូថេតបច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែសូមអបអរសាទរចំពោះការទិញផលិតផលអេធីแอนด์ធី។ មុនពេលប្រើផលិតផលអេធីแอนด์ធីសូមអានផ្នែកព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់នៅទំព័រទី ១-៣ នៃសៀវភៅណែនាំនេះ។ ទាំងម៉ូដែលនិងលេខសៀរៀលនៃផលិតផលអេធីអេធីធីរបស់អ្នកអាចរកបាននៅលើ…

សៀវភៅណែនាំប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់អេធីធី CL4940 / CD4930

សៀវភៅដៃអ្នកប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ATT CL4940 / CD4930 - សៀវភៅដៃប្រើជាប្រព័ន្ធអេធីអឹមភីធីធីអេធីអិល CL៤៩៤០ / ស៊ីឌី ៤៩៣០ - ឯកសារ PDF