ZERFUN логотипі

ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі

ZERFUN G8
Pro Wireless
Микрофон жүйесі

Бұл өнімнің ең жақсы өнімділігі үшін қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз. Бұл нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

ҚҰТТЫҚТАУ

Құрметті ZERFUN G8 тұтынушысы,
ZERFUN G8 сымсыз микрофон жүйесін сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Қауіпсіздігіңізді және ұзақ жылдар бойы ақаусыз жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін осы құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Сізге жаңа ZERFUN G8 сымсыз микрофон жүйесі ұнайды деп үміттенеміз.

 ҚАБЫЛДАУШЫ БӨЛШЕКТЕР ЖӘНЕ БАСҚАРУ

ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі - дыбыс деңгейін басқару

 1. Микрофон A дыбыс деңгейін басқару: Микрофон A шығыс дыбыс деңгейін реттейді, дыбыс деңгейін арттыру үшін тұтқаны сағат тілімен, ал азайту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
 2. Микрофон B дыбыс деңгейін басқару Микрофон A , шығыс дыбыс деңгейін реттейді, дыбыс деңгейін жоғарылату үшін тұтқаны сағат тілімен, ал азайту үшін сағат тіліне қарсы бұрады.
 3. Микрофон C дыбыс деңгейін басқару Микрофон A , шығыс дыбыс деңгейін реттейді, дыбыс деңгейін арттыру үшін тұтқаны сағат тілімен, ал азайту үшін сағат тіліне қарсы бұрады.
 4. Микрофон D дыбыс деңгейін басқару: Микрофон A шығыс дыбыс деңгейін реттейді, дыбыс деңгейін арттыру үшін тұтқаны сағат тілімен, ал азайту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
 5. Қабылдағыштың қуат түймесі: бұл түймені басу жүйені қосады, ЖД дисплейі жанады, Жүйе қосулы кезде, түймені 2-3 секунд бойы басып тұру қуатты сөндіреді.

ҚАБЫЛДАУШЫ БӨЛШЕКТЕР ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Артқы панель

ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі - артқы панель

1. Тұрақты ток кірісі
2. Антенна қосқышы
3. Теңгерілген қосқыш 1
4. Теңгерілген қосқыш 2
5. Теңгерілген қосқыш 3
6. Теңгерілген қосқыш 4
7. 3.5 Аралас аудио шығыс ұясы
8. 6.3 Аралас аудио шығыс ұясы
9. Антенна қосқышы

 ҚАБЫЛДАУШЫ ПОРТТАР ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Қосылу диаграммасы

ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі - Қосылым

ЕСКЕРТУ: Екі антенна да Antenna 1 және Antenna 2 порттарында жұмыс істейді. Порттар арасында ешқандай айырмашылық жоқ және екеуі бірге жұмыс істейді.

МИКРОФОН БӨЛШЕКТЕРІ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі - микрофон

 1. Микрофонның басы: Микрофон қақпағы мен картриджді қамтиды.
 2. LED дисплей экраны: Арнаны, батарея деңгейін, қосылым ауқымын және жиілікті көрсетеді.
 3. Микрофонның қуат түймесі: Бұл түймені басу микрофонды қосады. Микрофон қосулы кезде түймені 2-3 секунд басып тұру қуатты өшіреді.
 4. Жиілікті реттеу түймесі: «HI-LO» деп белгіленген бұл түймеге микрофон негізін/батарея қақпағын бұрап ашу арқылы қол жеткізуге болады. Түймені басу арнаны/жиілікті өзгертеді.

МИКРОФОН БӨЛШЕКТЕРІ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Микрофон таратқышының LED дисплейі

ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі - жарық диодты

 1. Батарея деңгейінің дисплейі: Бұл белгіше қалған батарея қуатын көрсетеді. Батарея деңгейі төмен болғанда, белгішесі жыпылықтап, оны ауыстыру қажет екенін көрсетеді.
 2. Арна дисплейі: Бұл әріптік-сандық дисплей ағымдағы арнаны көрсетеді.
 3. МГц жиілігін көрсету: Бұл сандық дисплей ағымдағы жиілікті көрсетеді.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ НҰСҚАУЛАР

 1. Ресивердің қуат түймешігін пайдаланып ресиверді қосыңыз. Жарық диодты дисплей қабылдағыштың арнасы мен жиілігін көрсетеді.
 2. Микрофонның дыбыс деңгейі тұтқаларын соңына дейін төмендетіңіз, содан кейін әрбір микрофонды қосу үшін Микрофонды қуат түймелерін басыңыз. (Микрофондарды қосу үшін әрқайсысына 2 x AA батареясы қажет.) Жарық диодты дисплейлер әр микрофонның арнасын, RF және AF деңгейлерін, батарея күйін және тарату ауқымын көрсетеді.
 3. Жиілікті реттеу үшін Жиілікті реттеу түймешігін пайдаланыңыз. Бұл түймеге қол жеткізу үшін тұтқаның төменгі жартысын сағат тіліне қарсы бағытта толығымен алынғанша бұрап, микрофон негізін/батарея қақпағын бұрап алыңыз. Арнаны/жиілікті өзгерту үшін «HI La» деп белгіленген түймені басыңыз. Қабылдағыш таратқыштың жиілігіне автоматты түрде сәйкес келеді*. Арнаны таңдағаннан кейін бөлікті қайта бұраңыз. Арналарды 1 мен 50 арасында таңдауға болады.
  *А микрофоны және В микрофоны бір-біріне кедергі жасамайды, бірақ бірнеше микрофондар жинағын бір уақытта пайдаланып жатсаңыз, барлық микрофондарды әртүрлі жиіліктерге орнату керек.
 4. Микрофонды немесе ресиверді өшіру үшін сәйкес Қуат түймесін 2-3 секунд басыңыз.
 5. Жұптастыру әдісі Алдымен ресиверді қосып, микрофонды өшіріңіз. Микрофон мен ресивердің 20 дюйм қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз. Алдымен микрофонның арнаны реттеу түймесін басып тұрыңыз, содан кейін микрофонның қуат түймесін басыңыз. Экранда «ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі - белгіше1 «, екі түймені де босатып, секунд күтіңіз. егер «ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі - белгіше1 ” жоғалса, бұл жұптастыру сәтті болғанын білдіреді.

Ескертпе: 2 немесе одан да көп жиынтықпен бір уақытта жұмыс істегенде, микрофондардың әртүрлі арналармен орнатылғанын тексеріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

жалпы

 • Тасымалдаушы жиілігі: 500 – 599 МГц
 • Модуляция режимі: FM
 • Ең жоғары ауытқу: ±45 кГц
 • Дыбыстық жауап: 50 Гц – 15 кГц
 • Кешенді SNR: >105 дБ(А)
 • THD 1 кГц: <0.3°70 • Жұмыс температурасы: 14 – 131 °F
 • Жұмыс ауқымы: 164′ – 262.5′
  қабылдағыш
 • Тербеліс режимі: PLL (сандық жиілік синтезаторы)
 • Stray Reject: 180 дБ
 • Кескінді қабылдамау: 580 дБ
 • Сезімталдық: 5 дБу
 • Аудио шығыс деңгейі
  o XLR шығыс ұясы: 800 мВ
  o 1/4″ шығыс ұясы: 800 мВ
 • Операциялық томtage: тұрақты ток 12 В
 • Жұмыс тогы: 5300 мА
  Қолмен таратқыш
 • РФ қуаты: 510 мВт
 • Тербеліс режимі: PLL (сандық жиілік синтезаторы)
 • Жиілік тұрақтылығы: <30 ppm
 • Динамикалық диапазон: 1_100 дБ(А)
 • Жиілік реакциясы: 50 Гц - 15 кГц
 • Максималды кіріс қысымы: 130 дБ SPL
 • Микрофонды алу: қозғалатын катушкалар
 • Қуат көзі: 2 x 1.5 В батареялар

АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

МӘСЕЛЕ РЕСИВЕР НЕМЕСЕ МИКРОФОН
ТРАНСМИТТЕР МӘРТЕБЕСІ
 МҮМКІН ШЕШІМДЕР
Дыбыс немесе әлсіз  Ресивердің LED экраны өшірулі 1. Айнымалы ток адаптерінің бір ұшы қуат розеткасына, ал екінші ұшы ресивердің артқы панеліндегі тұрақты ток кіріс ұясына жалғанғанын тексеріңіз.
2. Айнымалы ток розеткасының жұмыс істеп тұрғанын және дұрыс дыбыс екенін растаңызtage.
Микрофон қуат көрсеткіші өшірулі 1. Қуатты қосыңыз.
2. Батареялардың дұрыс бағытқа қарап тұрғанына көз жеткізіңіз (+/- белгілері бір қатарға қойылуы керек).
3. Басқа батарея(лар)ды қолданып көріңіз.
Қабылдағыштың RF деңгейінің дисплейі қосулы 1. Ресивердің дыбыс деңгейін арттырыңыз.
2. Ресивер мен құрылғы арасындағы кабель қосылымын тексеріңіз ampкөтергіш немесе араластырғыш.
Қабылдағыштың RF деңгейінің дисплейі өшірулі; микрофонның қуат шамы қосулы 1. Антеннаны толығымен ұзартыңыз.
2. Ресивердің металл заттардан алыс екеніне көз жеткізіңіз.
3. Таратқыш пен қабылдағыш арасындағы басқа кедергілерді тексеріңіз.
4. Қабылдағыш пен таратқыштың бірдей жиілікті пайдаланып жатқанын тексеріңіз.
Микрофон қуат көрсеткіші жыпылықтайды Батареяларды ауыстырыңыз.
МӘСЕЛЕ РЕСИВЕР НЕМЕСЕ МИКРОФОН 
ТРАНСМИТТЕР МӘРТЕБЕСІ
МҮМКІН ШЕШІМДЕР
Бұрмалау немесе қажетсіз жарылыс шуы Қабылдағыштың RF деңгейінің дисплейі қосулы 1. CD ойнатқыштары, компьютерлердің сандық құрылғылары, құлақаспаптарды бақылау жүйелері және т.б. сияқты жақын жердегі ықтимал радиожиілік кедергі көздерін жойыңыз.
2. Қабылдағыш пен таратқышты әртүрлі жиіліктерге орнатыңыз.
3. Микрофон батареяларын ауыстырыңыз.
4. Егер бірнеше жүйе қолданылса, жүйелер арасындағы жиілікті бөлуді арттырыңыз.
Бұрмалау деңгейі бірте-бірте артады Микрофон қуат көрсеткіші жыпылықтайды Батареяларды ауыстырыңыз.

Құжаттар / Ресурстар

ZERFUN G8 Pro сымсыз микрофон жүйесі [pdf] Пайдаланушы нұсқаулығы
G8 Pro, сымсыз микрофон жүйесі

Сөйлесуге қосылу

1 Пікір

 1. Менде шіркеуде қолданылатын 2 жүйе бар, мен бір уақытта барлық 8 микрофонды пайдаланғым келеді, олар бір-бірінен бас тартпауы үшін бұл жұмысты қалай жасауға болады.

Пікір қалдыру

Сіздің электрондық пошта мекенжайы емес жарияланады.