Qubino логотипі

толқын плюс логотипі

Ақылды ағып кетуден қорғау құралы

Qubino логотипі

Ақылды ағып кетуден қорғау құралы сумен жабдықтауды бақылайды және басқарады және судың ағып кетуін сезінеді. Бұл пәтерлерде, үйлерде, үйлерде немесе суару жүйесінде сумен жабдықтауды басқаруға арналған тамаша автоматтандыру шешімі.

ПАКЕТ МАЗМҰНЫ

Стандартты пакет мыналарды қамтиды:
Smart Leak Protector, су ағып кету сенсоры, бұрандалы M6X45 мм екі бекіту тығыны, Орнату нұсқаулығы
Керек-жарақтарға тапсырыс бергенде, қаптамада мыналардың кез келгені болуы мүмкін: 24VDC қуат көзінің адаптері, импульсті оқу құрылғысы бар су есептегіші, электр катушкасы бар су клапаны

ОРНАТУ

 1. Электр тогының соғуын және/немесе жабдықты зақымдауды болдырмау үшін орнатуды аяқтамас бұрын немесе техникалық қызмет көрсету кезінде қуат көзінің адаптерін электр қуатына қоспаңыз.
 2. Қуат беру адаптері негізгі электр қуатына қосылмаған болса да, кейбір т.бtage сымдарда қалуы мүмкін - орнатуға кіріспес бұрын, ешқандай көлем жоқ екеніне көз жеткізіңізtage сымдарда бар.
 3. Орнату кезінде құрылғының кездейсоқ қосылмауы үшін қосымша сақтық шараларын орындаңыз.
 4. Құрылғыны дәл осы орнату нұсқаулығына сәйкес орнатыңыз – қосымшада орнату диаграммаларын қараңыз (қарсы жақта):
  1. Су есептегішті, су клапанын, су сенсорын және қуат көзін қосыңыз. Екі соқыр қақпақты және безендіру жақтауын бір жаққа қойыңыз. + – белгілерімен белгіленген сым қосылымдарының терминалын ашу үшін Smart Leak Protector корпусының жоғарғы бөлігін абайлап көтеріңіз. Smart Leak қорғағыш корпусының төменгі жағындағы кабель фитингінде саңылау жасау үшін пышақты пайдаланыңыз.
  Суретте көрсетілгендей су есептегішті, су клапанын және ағып кету детекторын Qubino Smart Leak Protector құралына қосыңыз:
  2. Соңында көрсетілгендей 24VDC қуат көзін қосыңыз. Кабельдерді кабель фитингінен тартып алғаныңызға көз жеткізіңіз.
  3. Smart Leak Protector корпусын жабыңыз. Корпус ішіндегі кабельдің cl емес екеніне көз жеткізіңізampтұрғын үймен қамтамасыз етілген. Qubino модулін қораптың оң жағына 2-суретте көрсетілгендей орналастырыңыз. Qubino модулінің антеннасы 2-суретте көрсетілгендей корпус қабырғасының жанында орналасқанына көз жеткізіңіз (1-көрсеткіні қараңыз). Екі соқыр қақпақты суретте көрсетілгендей орналастырыңыз. Жапсырмасы бар соқыр қақпақты ең оң жаққа қойыңыз (2 көрсеткіні қараңыз). Сырт еткен дыбыс естілгенше перделерді басыңыз.
  4. Бекіту саңылауларының орнын белгілеңіз Smart Leak Protector корпусын қабырғадағы қолайлы жерге қойыңыз. Бекіту саңылауларының орнын белгілеу үшін қарындашты пайдаланыңыз. 3-суретті қараңыз.
  5. Бекіту тесіктерін бұрғылаңыз және Smart Leak Protector құралын орнатыңыз 6 мм бұрғыны пайдаланыңыз. 45 мм тереңдіктегі белгілерде тесіктерді бұрғылаңыз. Бекіткіштерді тесіктерге салыңыз, Smart Leak Protector құралын тесіктердің үстіне қойып, екі бұранданы салыңыз. Бұрандаларды толығымен қатайтыңыз. 4-суретті қараңыз.
  6. Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.
  7. Smart Leak Protector құралын қосыңыз. Smart Leak Protector құрылғысындағы қуат қосу түймесін басыңыз. Ақ шам Smart Leak Protector қосулы екенін көрсетеді. 5-суретті қараңыз.
  8. Құрылғыны Z-Wave желісіне қосу Z-Wave қосу бөлімін және 6-суретті қараңыз.
 5. Қосылған су клапаны* болса, Smart Leak Protector құралының су клапаны басу түймесін басыңыз. Су клапанының жабық екенін (су шығынын өлшегіш тұрақты) және түйме шамының индикаторы ҚОСУЛЫ екенін тексеріңіз. Түймені қайтадан басып, су клапанының ашық екенін (су шығыны өлшегіші айналып жатыр) және түйме шамының индикаторы ӨШІРУЛІ екенін тексеріңіз.

*ЕСКЕРТПЕ: сіздің су клапаныңыз «Қалыпты ашық клапан» түрі болуы керек. Толық ақпарат алу үшін су клапанының нұсқаулығын қараңыз.

ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Электр тогының соғу қаупі!
Бұл құрылғыны орнату үлкен шеберлікті қажет етеді және оны тек лицензиясы бар және білікті электрик орындауы мүмкін. Құрылғы өшірілген болса да, тtage әлі де құрылғының терминалдарында болуы мүмкін.
Ескерту!
Құрылғыны ұсынылған мәндерден асатын жүктемелерге қоспаңыз.
Құрылғыны берілген диаграммаларда көрсетілгендей дәл қосыңыз. Дұрыс емес сым қауіпті болуы және жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Z-WAVE ҚОСУ

SMARTSTART ҚОСУ

Qubino 09285 Smart Leak Protector - QR коды 2

 1. Құрылғы жапсырмасындағы QR кодын сканерлеңіз және шлюздегі (хаб) қамтамасыз ету тізіміне S2 DSK қосыңыз
 2. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
 3. Қосу қуат көзіне қосылғаннан кейін бірнеше секунд ішінде автоматты түрде іске қосылады және құрылғы желіге автоматты түрде қосылады (құрылғы ажыратылғанда және қуат көзіне қосылғанда, ол автоматты түрде ҮЙРЕНУ РЕЖИМІ күйіне өтеді).

НҰСҚАУЛЫҚ ҚОСУ

 1. Z-Wave шлюзінде (хаб) қосу/жою режимін қосыңыз
 2. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
 3. Smart Leak Detector жүйесіндегі су клапанының түймесін 3 секунд ішінде 3 рет басыңыз (секундына 1 рет басу). Құрылғы 3 рет қосу/өшіру сигналын алуы керек.
 4. Бақылау тақтасында жаңа құрылғы пайда болады
  Ескерту: S2 Security қосылған жағдайда модуль жапсырмасында және қаптамаға салынған жапсырмада жазылған сәйкес PIN нөмірін (астын сызылған 5 сан) енгізуді сұрайтын диалог пайда болады (бұрынғыampсурет).
  МАҢЫЗДЫ: PIN кодын жоғалтпау керек

Z-ТОЛҚЫНЫН ЕРЕКШЕУ/ҚАЛПЫНА ҚОСУ

Z-WAVE-ді алып тастау

 1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
 2. Құрылғының Z-Wave шлюзінің (хаб) тікелей ауқымында екеніне көз жеткізіңіз немесе алып тастау үшін қолмен ұсталатын Z-Wave қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.
 3. Z-Wave шлюзінде (хаб) алып тастау режимін қосыңыз
 4. Smart Leak Detector құрылғысындағы су клапанының түймесін 3 секунд ішінде 3 рет басыңыз
 5. Құрылғы желіден шығарылады, бірақ реттелетін конфигурация параметрлері өшірілмейді.

ЕСКЕРТПЕ 1: ОҚУ РЕЖИМІ күйі құрылғыға контроллерден желі ақпаратын алуға мүмкіндік береді.
2 ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы шығарылғаннан кейін қайта қосуды орындамас бұрын 30 секунд күту керек.

ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

 1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
 2. Құрылғы қуат көзіне қосылған бірінші минутта Smart Leak Detector жүйесіндегі су клапанының түймесін 5 секунд ішінде 5 рет басыңыз.

Құрылғыны бастапқы қалпына келтіру арқылы құрылғыда бұрын орнатылған барлық реттелетін параметрлер өздерінің әдепкі мәндеріне оралады және түйін идентификаторы жойылады.
Бұл қалпына келтіру процедурасын тек шлюз (концентратор) жоқ немесе басқаша жұмыс істемейтін кезде ғана пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТУ: Осы құрылғы үшін қол жетімді теңшелетін параметрлер мен параметрлер үшін кеңейтілген нұсқаулықты қараңыз.

МАҢЫЗДЫ БАС ТАРТУ

Z-Wave сымсыз байланысы әрқашан 100% сенімді бола бермейді. Бұл құрылғының өмірі және/немесе құндылықтары оның жұмысына ғана байланысты болатын жағдайларда пайдаланылмауы керек. Құрылғыны шлюз (концентратор) танымаса немесе қате көрсетілсе, құрылғы түрін қолмен өзгерту және шлюздің (хаб) ZWave қолдайтынына көз жеткізу қажет болуы мүмкін.

Қосымша құрылғылар. Өнімді қайтармас бұрын көмек алу үшін бізге хабарласыңыз:http://qubino.com/support/#email

ЕСКЕРТУ

Электр құрылғыларын сұрыпталмаған коммуналдық қоқыс ретінде тастамаңыз, бөлек жинау орындарын пайдаланыңыз. Қолжетімді жинау жүйелері туралы ақпарат алу үшін жергілікті үкіметке хабарласыңыз. Электр құрылғылары полигондарға немесе үйінділерге тасталса, қауіпті заттар жер асты суларына ағып, азық-түлік тізбегіне түсіп, денсаулығыңыз бен әл-ауқатыңызға зиянын тигізуі мүмкін. Ескі құрылғыларды жаңасына ауыстырған кезде сатушы заңды түрде ескі құрылғыңызды кәдеге жарату үшін қайтарып алуға міндетті.

ЭЛЕКТР ДИАГРАММА (24 В тұрақты ток

Qubino 09285 Smart Leak Protector- ЭЛЕКТРЛІК ДИАГРАММА

Диаграммаға ескертулер:

+
-
Q
I1
I2
I3
TS
Оң жетекші (+VDC)
Теріс сым (-VDC)
Электр құрылғысының шығысы (жүктеме) №. 1
Су ағып кету детекторы үшін пайдаланылатын кіріс
Су есептегіш импульсті оқу құралы үшін пайдаланылатын кіріс
Түймені қосқыш үшін кіріс
Температура сенсорының кірісі (қолданбаған
Ақылды ағып кетуден қорғау құралы)

ЕСКЕРТУ:
Құрылғының беріктігі қолданылатын жүктемеге байланысты. Резистивтік жүктемелер (жарық шамдары және т.б.) және электр құрылғысының 10А ток тұтынуы үшін өнімнің қызмет ету мерзімі 100,000 XNUMX ауыстырып-қосқыштан асады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электрмен жабдықтау 24-30VDC
Тұрақты ток шығысының номиналды жүктеме тогы (резистивті жүктеме)* 1 X 10A / 24В тұрақты ток
Тұрақты ток шығысының шығыс тізбегінің қуаты (резистивті жүктеме) 240 Вт (24 В тұрақты ток)
Жұмыс температурасы -10 — +40°C (14 — 104°F)
Z-толқын жұмыс диапазоны үй ішінде 30 м дейін (98 фут)
Өлшемдері (WxHxD) (пакет) 398x220x95 мм / 15,67×8,66×3,74 дюйм
Салмағы стандартты пакет 619 / 21,83 аз
«Электр энергиясын тұтыну 0,4W
Ауыстыру Реле
F-толқынды қайталағыш иә
Жұмыс жиілігі диапазоны Z-толқыны (868 МГц ЕО жиілігі)
Фриноникалық қолдағы максималды радиожиілік қуаты (c) <2,5 мВт

 *Резистивті жүктемелерден басқа жүктемелер жағдайында cos φ мәніне назар аударыңыз. Қажет болса, олар есептелгеннен төмен қуатты жүктерді қосыңыз – бұл барлық қозғалтқыш жүктемелеріне қатысты. cos φ=0,4 үшін максималды ток 3VDC L/R=24ms кезінде 7А құрайды.

ТАПСЫРЫС КОДЫ ЖӘНЕ ЖІКТІЛІКТЕР

ZMNHDXY – X, Y мәндері әр аймаққа өнім нұсқасын анықтайды. Тиісті нұсқа үшін онлайн кеңейтілген нұсқаулықты немесе каталогты тексеріңіз.

Нағыз Qubino Z-Wave библиясын алыңыз! Орнату, пайдалану жағдайлары, пайдаланушы нұсқаулығы, иллюстрациялар және т.б. QR кодын сканерлеңіз/төмендегі өнім сілтемесін орындаңыз:

https://qubino.com/products/smart-leakage-protector/

Qubino 09285 Smart Leak Protector - QR коды

https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat2/

ЕСЕПТІЛІКТІҢ СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

 Осы арқылы Gap doo Nova Gorica компаниясы Smart Leak Protector Relay типті радиожабдық 2014/53/EU директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні келесі интернет мекенжайында қолжетімді:
http://qubino.com/products/smart-leak-protector.

FCC сәйкестік мәлімдемесі (тек АҚШ-та қолданылады):
Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Жұмыс келесі екі шартқа бағынады: (1) Бұл құрылғы зиянды кедергі тудырмауы мүмкін және (2) бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек ЕСКЕРТПЕ: Бұл жабдық сыналған және сәйкес екені анықталды. FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғының шектеулерімен. Бұл шектеулер тұрғын үй қондырғысында зиянды кедергілерден лайықты қорғауды қамтамасыз ету үшін жасалған. Бұл жабдық радиожиілік энергиясын пайдаланады және сәулеленуі мүмкін және нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланыстарына зиянды кедергілер тудыруы мүмкін. Дегенмен, белгілі бір орнатуда кедергі болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергі тудырса, оны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады, пайдаланушы келесі шаралардың бірін немесе бірнешеуін қолданып кедергіні түзетуге тырысуы керек: — Қабылдау құрылғысының бағытын өзгертіңіз немесе орнын ауыстырыңыз. антенна. — Жабдық пен қабылдағыш арасындағы алшақтықты арттырыңыз. —Жабдықты ресивер қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз. — Көмек алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар техникіне хабарласыңыз.

CE сәйкестік туралы декларация төмендегі өнім бетінде қол жетімді www.qubino.com.
Бұл пайдаланушы нұсқаулығы алдын ала ескертусіз өзгертілуі және жақсартылуы мүмкін.

Нова Горица
Ulica Klementa Juga 007, 5250 Солкан, Словения
Электрондық пошта: [электрондық пошта қорғалған] ; Тел: +386 5 335 95 00
Web: www.qubino.com; Күні: 24.03.2021 ж.; V 1.0

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 2

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 3

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 5

Құжаттар / Ресурстар

Qubino 09285 смарт ағып кетуден қорғау құралы [pdf] Орнату нұсқаулығы
09285, Смарт ағып кетуден қорғау құралы

Пікір қалдыру

Сіздің электрондық пошта мекенжайы емес жарияланады.