NOTIFIER 30-2021-24 და 30-2021E-24 ულტრაიისფერი ალი დეტექტორების მფლობელის სახელმძღვანელო

შეიტყვეთ ძალიან მგრძნობიარე პიროტექტორის ულტრაიისფერი ალი დეტექტორისა და მისი აპლიკაციების შესახებ 30-2021-24 და 30-2021E-24 მოდელებით. შექმნილია შიდა გამოყენებისთვის, ეს დეტექტორები შესაფერისია სხვადასხვა ზონისთვის და მუშაობს 24 VDC-ზე. ეს მფლობელის სახელმძღვანელო შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას ინსტალაციის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების შესახებ.