Harley Benton 521996 ორმაგი აგენტის ეფექტის პედლის გამოყენების სახელმძღვანელო

შეიტყვეთ როგორ უსაფრთხოდ მართოთ Harley Benton 521996 ორმაგი აგენტის ეფექტის პედლები ამ სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელოში. ფუნქციებში შედის ფეხის LED გადამრთველები და ეფექტის A და B მოდულების ერთდროული გამოყენება. იდეალურია ელექტრო გიტარის მოყვარულთათვის.