anko 43197200 Wireless Charging Pad 10W მომხმარებლის სახელმძღვანელო

anko 43197200 უსადენო დამუხტვის საფენი 10W INSTRUCTION 43197200 [KMT085] KMT43197200_MAN_Limestone უსადენო დამტენი 10W ნამუშევრის მტკიცებულება თარიღი: 05.19.2022 დაფების რაოდენობა: ორმაგი დაფები: ორმაგი დაფები: ორმაგი დაფები: NTFI1 უკანა ქაღალდი. -უკან ბეჭდვა LOG CREST-ის შეცვლა მხოლოდ შიდა გამოყენების ნამუშევარი არ უნდა შეიცვალოს CREST-ის წინასწარი შეთანხმების გარეშე. ყველა…