לוגו של YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board מוצרתוכן המשלוח

 • לוח סטנד אפ (SUP).
 • סוף
 • משאבת אוויר
 • ערכת תיקונים

כללי

אנא קרא את המדריך הזה בעיון.
המדריך אינו מכסה קורס בנושא הנחיות בטיחות. למען בטיחותכם, צברו ניסיון בטיפול ותפעול לפני טיול החתירה הראשון שלכם. קבל מידע על בתי ספר לספורט מים או השתתף בשיעורים במידת הצורך. ודאו שהתחזית לרוח ותפיחה מתאימה ללוח ההנעה שלכם ושתוכלו להשתמש בו בתנאים אלו.
אנא בדוק את התקנות המקומיות או ההיתרים המיוחדים בכל מדינה לפני ההפעלה. שמרו תמיד על לוח ההנעה שלכם כראוי. כל לוח משוטים עלול להינזק קשות משימוש לא נכון. קחו בחשבון את מצב הים בעת מהירות מופרזת והיגוי בקרש. כל משתמש בלוח צריך ללבוש עזר ציפה מתאים (חגורת הצלה/מציל).
שימו לב שבמדינות מסוימות חובה ללבוש עזר ציפה התואם את התקנות הלאומיות. נא לשמור את המדריך הזה במקום בטוח ולמסור אותו לבעלים החדש עם המכירה.
זהירות: אי מילוי הוראות ואזהרות הבטיחות במדריך או עם המוצר עלול לגרום לפציעה או, במקרים קיצוניים, למוות.

 • בדוק והקפיד על קיבולת העומס המקסימלית של הלוח.
 • יש ללבוש תמיד מצוף חילוץ מאושר על ידי משמר החופים.
 • סט הלוח מתאים רק לאנשים שיודעים לשחות.
 • הלוח דורש יכולת איזון. השתמש בלוח רק עם כישורים מתאימים.
 • לעולם אל תשתמש בלוח ברוח ימית (רוח נושבת מהיבשה לכיוון המים).
 • לעולם אל תשתמש בלוח בזרמים מהחוף (זרמים מתרחקים מהחוף).
 • אין להשתמש בלוח בגלים.
 • שמור על מרחק בטוח מהחוף של 50 מטר.
 • יש ללבוש תמיד רצועת בטיחות (כלול רק כאופציה). רוח וזרם עלולים לגרום ללוח להיסחף מהר יותר.
 • לעולם אל תקפוץ מהלוח עם הראש למים.
 • היזהר משוניות; לא רוכב במהירויות.
 • אל תחבר את לוח ההנעה לסירה ותמשוך אותו.
 • ה-Stand Up Paddleboard אינו צעצוע ואינו מתאים לילדים מתחת לגיל 14. לעולם אל תאפשר לקטינים להשתמש בלוח ללא השגחה.
 • לעולם אל תשתמש בלוח לאחר השקיעה, לפני עלות השחר או בתקופות של אור חלש.
 • בדוק את החוקים והתקנות המקומיים לשימוש נכון ובטוח במוצר זה.
 • אל תחשוף את לוח ההנעה לאור שמש ישיר כאשר הוא מחוץ למים.
 • הרחק את הלוח מחפצים חדים.
 • נפח את תא האוויר ללחץ המתאים.
 • אין לנפח עם מדחס.
 • הדק את השסתום לפני הפעלת הלוח. שחרר לחץ לאחר השימוש.
לוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 2 זהירות/סכנה/אזהרה
אין הגנה מפני טביעה
לוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 1 אסור
שימוש במים לבנים אסור שימוש בשוברי גלים אסור שימוש בזרמים אסור שימוש ברוח ימית אסור
לוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 3 הנחיות חובה
קרא תחילה את ההוראות נפח את כל תאי האוויר במלואו מתאים לשחיינים בלבד

בטיחות

 • לעולם אל תחתור ללא אדם נוסף בקרבת מקום, אלא אם כן אתה נמצא באזורי רחצה מאובטחים.
 • לעולם אל תשתמש בערכת הלוח אם אתה תחת השפעת תרופות, אלכוהול או סמים.
 • הפעל ראיית הנולד וזהירות בעת השימוש בלוח ולעולם אל תעריך יתר על המידה את היכולות שלך. בעת חתירה, השתמש בשרירים שלך בצורה כזו שתמיד תוכל לחתור אחורה את המרחק שעברת.
 • חתור רק במים קרובים לחוף.
 • שמור מרחק ממקורות כוח, משט ומכשולים אחרים.
 • הכר את תקנות הבטיחות המקומיות, האזהרות והכללים לפעילויות שייט לפני היציאה למים.
 • בדוק את מידע מזג האוויר המקומי לגבי המים הנוכחיים ותנאי מזג האוויר לפני היציאה למים. אין לחתור במזג אוויר קשה.
 • בעת החתירה, יש לוודא שהמשקל על הלוח מחולק תמיד באופן שווה.
 • בעת חתירה, ודא שכפות הרגליים שלך לא ייתפסו בכבל החיבור או בידית הנשיאה.
 • אל תשתמש בלוח אם יש לו דליפה והוא מאבד אוויר. תקן את הנזילה כמתואר בפרק "תיקונים" או פנה ליצרן באמצעות כתובת השירות.
 • לעולם אל תאפשר ליותר מאדם אחד להשתמש בלוח בו-זמנית. הוא מיועד לשאת עומס של מבוגר בודד בלבד.
 • הודע לאנשים אחרים ביסודיות על כללים והוראות בטיחות לפני שאתה נותן להם להשתמש בערכת הלוח.

אזהרה

 • המשוטים, הסנפירים והלוח המנופח קשים ועלולים לגרום לפציעה.
 • היזהר מעוברי אורח בעת הובלת סט הלוח.
 • היו מודעים לאנשים אחרים במים בעת חתירה.
 • אם אתה נופל למים בטמפרטורות קרות, אתה עלול לקבל היפותרמיה.
 • ללבוש חליפה תרמית בעת חתירה על הלוח בטמפרטורות קרות.
 • סכנת חנק! ילדים קטנים יכולים להיתפס בחוטי הלוח ובקו הבטיחות ולחנוק את עצמם.
 • הרחק את הלוח מילדים קטנים!

הערה

 • סכנת נזק! הלוח מאושר ללחץ מילוי מרבי של 1בר (15 PSI). בלחצים גבוהים יותר החומר נמתח יתר על המידה ועלול להיקרע.
 • נפח את הלוח ללחץ מילוי מרבי של 1בר (15 psi).
 • אם הלחץ הוא מעל 1בר (15 psi), פתח את השסתום והוציא קצת אוויר.
 • העור החיצוני של הלוח עלול להינזק אם הוא בא במגע עם חפצים וחומרים אחרים.
 • הרחק מחופים סלעיים, מזחים או להקות עם הלוח.
 • אל תאפשר לשמנים, לנוזלים מאכלים או כימיקלים כגון חומרי ניקוי ביתיים, חומצת סוללות או דלקים לבוא במגע עם העור החיצוני. אם זה אכן קורה, בדוק היטב את המעטפת לאיתור דליפות או נזק אחר.
 • הרחק את הלוח מאש ומחפצים חמים (כגון סיגריות דולקות).
 • אל תעביר את הלוח במצב מנופח על כלי רכב.
 • סכנה לאובדן לחץ! אם השסתום אינו סגור כראוי, הלחץ בלוח עלול לרדת שלא במתכוון או שהשסתום עלול להזדהם.
 • שמור תמיד את השסתום סגור כאשר אינך מנפח את הלוח או מוציא אותו.
 • ודא שהאזור סביב השסתום תמיד נקי ויבש.
 • מנע מחול או מזהמים אחרים להיכנס לתוך השסתום.
 • במקרה של אובדן לחץ, בדוק גם את השסתום למקרה שהוא דולף. אנא עקוב אחר השלבים בהוראות התיקון.
 • סכנת סחיפה! ללא קו בטיחות, הלוח יכול להיסחף וללכת לאיבוד.
 • השתמש בקו בטיחות עם הלוח אלא אם כן אתה נמצא באזורים מאובטחים ויכול להגיע לחוף בבטחה בשחייה.
  הערות כאשר הלוח אינו בשימוש על המים
 • אין לחשוף את הלוח לאור שמש ישיר לפרקי זמן ארוכים, במיוחד בטמפרטורות חמות, כאשר הוא לא על המים. עקב החימום וההתפשטות החזקה של האוויר בתוך הלוח (עד 100 מעלות), הלחץ יכול לעלות במידה ניכרת ולהוביל לפגיעה בלוח ואף להתפוצצות התפרים. בשימוש על המים, החום מתפזר במגע ישיר עם המים. הובלה על מדף גג אינה מזיקה גם כאשר הרכב בתנועה. החום מתפזר על ידי זרם האוויר.
 • אחסן את הלוח בצל כאשר אינו בשימוש והימנע מאור שמש ישיר.
 • הפחת את הלחץ על ידי שחרור אוויר.
 • נפחו שוב את הלוח לפני השימוש לפי ההוראות הכלליות.

הרכבה

נא לא להשתמש בכלים חדים!

פתיחת הלוח
מצא משטח חלק ונקי כדי לפרוש את גוף הצינור.
לניפוח ראשוני וכדי להכיר את מוצר YEAZ החדש שלך, אנו ממליצים לנפח אותו בטמפרטורת החדר. חומר ה-PVC רך, מה שמקל על ההרכבה. אם לוח ההנעה אוחסן בטמפרטורה מתחת ל-0 מעלות צלזיוס, אחסן אותו ב-20 מעלות צלזיוס למשך 12 שעות לפני הפתיחה.

הפעלת השסתוםלוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 4

כדי לנפח את הלוח, הסר את מכסה הבטיחות מהשסתום. כדי לעשות זאת, סובב אותו נגד כיוון השעון. השסתום נפתח (בעת ניפוח בתחתית) או סגור (בעת ניפוח בחלק העליון) על ידי תוספת קפיצית. לפני שתתחיל לנפח, אנא ודא שמחט הכנסת השסתום נמצאת במצב "למעלה". אם המחט נמצאת במצב "למטה", אנא לחץ על מחט ליבת השסתום עד שהיא קופצת.

אִינפלַצִיָהלוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 5
הכנס את פיית הצינור לתוך השסתום של הלוח וסובב את החיבור עם כיוון השעון. לאחר הניפוח, הסר את הצינור וסגור את מכסה הבטיחות של השסתום כדי לאטום אותו לצמיתות.
שימוש במדחס עלול לגרום נזק לפריט שלך; כל תביעות האחריות בטלות אם נעשה שימוש במדחס.
זהירות: אניאם אתה חושף את לוח ההנעה לשמש החמה, אנא בדוק את לחץ האוויר ושחרר מעט אוויר, אחרת החומר עלול להימתח יתר על המידה. טמפרטורת הסביבה משפיעה על הלחץ הפנימי של החדרים: סטייה של 1°C גורמת לסטיית לחץ בתא של +/-4 mBar (.06 PSI).

הרכבת הסנפיר

יישר את הסנפיר באותו אופן כמו שני הסנפירים הקבועים. שחרר את הבורג לחלוטין מהסנפיר. לאחר מכן הברג קלות את הבורג הרופף בחזרה לתוך האום המרובע. זה מקל על מיקום האום במסילה. כעת הכנס אותו לפתח שבאמצע המסילה. לאחר מכן השתמש בבורג כדי לדחוף את האום המרובע למצב הרצוי וכעת שחרר את הבורג לחלוטין. האום נשאר במסילה המנחה. כעת הכנס את הסנפיר עם בורג הפליז תחילה בפתח המסילה במצב מוטה, לאחר מכן יישר אותו ודחף את הסנפיר עד שהחור נמצא ישירות מעל האום המרובע וקבע בו את הסנפיר בעזרת הבורג.לוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 6

הסרת הסנפיר
הברג את הבורג מהאום המרובע. החלק את הסנפיר ולאחר מכן את האום המרובע החוצה מהמסילה בעזרת הבורג. חבר מחדש מיד את הבורג והאום המרובע לסנפיר.

שחרור האוויר לוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 7

לחץ בעדינות על מחט הכנסת השסתום כדי לשחרר לאט לחץ מהלוח. בעת שחרור האוויר, אנא ודא שאין חול או לכלוך סביב השסתום או נכנס פנימה.

תשומת הלב: הסר את כיסוי השסתום רק כדי לנפח/לרוקן את האוויר. זה ימנע דליפת אוויר בשוגג וחדירה של חלקיקים כלשהם לתוך השסתום.
כעת התחל לגלגל בעדינות את הלוח פנימה מהחזית לכיוון השסתום כדי לשחרר את כל האוויר שנותר מהלוח. החזר את מכסה השסתום למקומו וסגור אותו היטב כדי למנוע כניסת לכלוך ולחות. כעת פתחו שוב את לוח ההנעה הניצב והתחילו לגלגל אותו פנימה מהצד השני שבו נמצא השסתום. כך קל יותר לקפל את הלוח והסנפירים מוגנים יותר בו זמנית. הנח את רפידות הקצף המסופקות על הסנפירים הקבועים להגנה.

שימוש בלוח

 • השתמש בכבל המטען כדי לשאת ולאבטח פריטים נוספים על הלוח.
 • השתמש בידית הנשיאה אם ​​אתה רוצה להעביר את הלוח ביבשה.
 • נשא תמיד את ההנעה המצורפת בעת השימוש בלוח.
 • אם הלוח שלך התהפך והוא שוכב עם החלק העליון של הלוח על פני המים, הפוך אותו בשתי הידיים כך שהחלק העליון יפנה שוב כלפי מעלה. במידת הצורך, עברו לחוף אם אינכם מסוגלים לעשות זאת מהמים.

ניקיון

 • ניקוי לא תקין או לא סדיר של מערכת הלוח עלול לגרום לנזק.
 • אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים, במברשות עם זיפי מתכת או ניילון או בחפצי ניקוי חדים או מתכתיים כגון סכינים, מרית קשיחה וכדומה. הם יכולים לפגוע במשטחים.
 • אין להשתמש בממיסים לניקוי סט הלוח.
 • נקה את הלוח ביסודיות לאחר כל שימוש.
 • ניתן לנקות את הלוח כשהוא מנופח או כשהאוויר מנוקז.
 1. הניחו את הלוח על משטח חלק, שטוח ויבש.
 2. רססו את הלוח עם צינור גינה או נקו אותו עם ספוג רך המורטב במי ברז נקיים.
 3. נגב את הלוח עם מטלית יבשה ורכה ואפשר לו להתייבש לחלוטין.

אחסון

 • סכנת נזק! אחסון לא נכון של הלוח והאביזרים שלו עלול להוביל לעובש.
 • אפשר לכל חלקי הלוח להתייבש לחלוטין לפני האחסון.
 • רוקנו לחלוטין את הלוח וודא שהשסתום מקובע במצב פתוח.
 • אחסן את הלוח המגולגל בתיק הנשיאה.
 • אחסן את ערכת הלוח הרחק מהישג ידם של ילדים וסגור היטב.
 • אל תניח חפצים כבדים או חדים על סט הלוח.
 • בדוק את ערכת הלוח עבור סימני בלאי או הזדקנות לאחר אחסון ממושך.

תיקונים

 • בדוק את הלוח לאובדן לחץ, חורים או סדקים לפני כל שימוש.
 • יש לרוקן תמיד את האוויר לפני תיקון הלוח.

LECKS חיפוש

 1. ודא שאין חול או זיהומים אחרים בשסתום.
 2. נפחו את הלוח לחלוטין כמתואר בסעיף "ניפוח".
 3. שטפו את הלוח, כולל האזור סביב השסתום, במי סבון עדינים. אם מופיעות בועות, יש לתקן את הנזילה.

שסתום דולף
אם מופיעות בועות מסביב לשסתום, זה כנראה אומר שהשסתום לא נסגר היטב. במקרה זה, הדק את השסתום עם כיוון השעון באמצעות מפתח השסתום המסופק בערכת התיקון.

שסתום פגום
אם לא נוצרות בועות על המעטפת או סביב השסתום כאשר הלוח מנופח, פירוש הדבר עלול להיות שהשסתום פגום:

 1. הנח את מכסה השסתום על השסתום וסובב אותו בכיוון השעון כדי להדק. 2.
 2. הרטיבו את מכסה השסתום הסגור במי סבון.
 3. אם נוצרות כעת בועות, יש להחליף את השסתום לחלוטין (ראה פרק "החלפת השסתום").

דליפות
אם נוצרות בועות על העור החיצוני, ניתן לאטום את הנזילה בדבק מיוחד ובמדבקת החומר המסופקת בערכת התיקון (ראה פרק "איטום נזילות"). אם הלוח המנופח מאבד קשיחות, נזילה אינה בהכרח הסיבה. גם תנודות בטמפרטורה יכולות לגרום לירידה בלחץ.

איטום דליפות

 • סיכון לנזק!
 • לא כל דבק מתאים לתיקון הלוח. תיקונים עם דבק לא מתאים עלולים להוביל לנזק נוסף.
 • השתמש רק בדבק מיוחד עבור סירות מתנפחות. אתה יכול להשיג דבק כזה מסוחרים מומחים.
 • ניתן לאטום חורים או סדקים בדבק ובתיקוני החומר המסופקים בערכת התיקון.
 • רוקנו את הלוח לפני התיקון.

דליפות קטנות יותר (קטנות מ-2 מ"מ)
נזילות קטנות מ-2 מ"מ ניתנות לתיקון באמצעות דבק.

 1. נקה היטב את האזור המיועד לתיקון.
 2. אפשר לאזור לתיקון להתייבש לחלוטין.
 3. מרחו טיפה קטנה של דבק על הדליפה.
 4. אפשר לדבק להתייבש במשך כ. 12 שעות.

דליפות גדולות יותר (גדולות מ-2 מ"מ)
נזילות גדולות מ-2 מ"מ ניתנות לתיקון באמצעות טלאי דבק וחומר.

 1. נקו היטב את האזור המיועד לתיקון ותנו לו להתייבש לחלוטין.
 2. גזרו חתיכה של תיקון החומר החופף את הדליפה בכ. 1.5 ס"מ מכל צד.
 3. מרחו דבק על הצד התחתון של התיקון החתוך.
 4. מרחו שכבה דקה של דבק על הדליפה ועל העור החיצוני שמסביב על כל גודל המדבקה של החומר.
 5. אפשר לדבק להתייצב במשך 2-4 דקות עד שהוא דביק בעליל.
 6. הצמד את תיקון החומר החתוך על הדליפה ולחץ עליו בחוזקה.
 7. הניחו לדבק להתייבש במשך כ. 12 שעות.
 8. כדי לאטום את האזור לחלוטין, מרחו שוב דבק על קצוות תיקון החומר לאחר שהתייבש.
 9. הניחו לדבק להתייבש במשך כ. 4 שעות.

לפני השימוש בלוח במים שוב, בדקו שהנזילה באמת אטומה לחלוטין. אם עדיין מתרחשת בועות, קח את הלוח לתיקון מומחה או פנה לכתובת השירות המפורטת בהוראות אלה.

החלפת השסתום

במידה והשסתום זקוק להחלפה, ניתן להזמין שסתום חלופי מכתובת השירות שניתנה.

 1. שחרר את האוויר מהלוח.
 2. סובב את מכסה השסתום נגד כיוון השעון והסר אותו.
 3. הנח את מפתח השסתום מערך התיקון שסופק על החלק העליון של השסתום וסובב אותו נגד כיוון השעון כדי לשחרר אותו. תוך כדי כך, קבע את החלק התחתון של השסתום בתוך הלוח עם היד שלך וודא שהוא לא יחליק לתוך הלוח.
 4. הנח את השסתום החלופי על החלק התחתון וסובב אותו בכיוון השעון כדי להדק אותו. ודא שהשסתום מרוכז.
 5. קח את מפתח השסתום והדק את החלק העליון של השסתום עם כיוון השעון.
  לפני השימוש בלוח שוב, בדוק שהשסתום באמת נסגר.

השלכה

השלך את האריזה לפי סוג. שים קרטון וקרטון באוסף פסולת הנייר. נייר כסף לאיסוף החומרים המיחזוריים.
השלך את הלוח בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים.

אחריות
האחריות על פגמי חומר וייצור היא שנתיים בשימוש נכון

יצרן

לוח ההנעה של YEAZ AQUATREK סטנד אפ איור 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 מינכן
גרמניה
[מוגן בדוא"ל]
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
כפוף לשינויים וטעויות
היצרן אינו נושא באחריות לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון, לא תקין או לא תואם במוצר.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

מסמכים / משאבים

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] מדריך למשתמש
AQUATREK, סטנד אפ פאדל בורד, AQUATREK Stand Up Paddle Board

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.