מדריך למשתמש של רמקול Bluetooth מופעל קול של JBL

רמקול Bluetooth מופעל קולי JBL מה יש בקופסה העליון והקדמי האחורי הדלק את ה-Google Assistant הגדרת AirPiay הגדרת Apple home עבור משתמשי AirPlay 2 בלבד, ניתן להגדיר את Link Portable באמצעות אפליקציית Apple Home. פתח את אפליקציית הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על הוסף אביזר. הקש על אין לך קוד או לא יכול לסרוק,...