Keychron K7 Pro Ultra Slim Wireless מקלדת מכנית מדריך למשתמש

למד כיצד לחבר, להתאים אישית ולהשתמש במקלדת המכנית האלחוטית Ultra-Slim Keychron K7 Pro עם מדריך התחלה מהירה מקיף זה. גלה חמש שכבות של הגדרות מפתח, מקשי מולטימדיה ופונקציות, בקרות תאורה אחורית ועוד. הפק את המרב מהמקלדת שלך היום!

Keychron K3 Ultra-Slim Wireless מקלדת מכנית מדריך למשתמש

למד כיצד להשתמש במלוא המקלדת המכנית האלחוטית Keychron K3 שלך עם מדריך למשתמש מקיף זה. התחבר באמצעות Bluetooth או כבל, שנה אפקטי אור, מעבר בין מקשי פונקציה ומלטימדיה, השבת את מצב השינה האוטומטי, מיפוי מחדש של מקשי, כבה את התאורה האחורית ופתור בעיות בקלות. הפק את המרב ממקלדת K3 שלך היום.