Spotify Connect - התחל בעבודה

חיבור Spotify באמצעות Spotify Connect תוכל להאזין ברמקולים, טלוויזיות והתקנים אחרים באמצעות אפליקציית Spotify כשלט. בדוק את Spotify Everywhere למכשירים תואמים. אם אינך רואה את שלך שם, תוכל לבדוק עם היצרן. התחל תחילה ודא: כל המכשירים נמצאים באותה רשת WiFi. אפליקציית Spotify שלך היא…