מדריך למשתמש של Apple Watch Series SE 44mm 2022 Smart Watch

Apple Watch Series SE 44mm 2022 Smart Watch לפני השימוש ב-Apple Watch, מחדשview המדריך למשתמש של Apple Watch בכתובת support.apple.com/guide/watch. אתה יכול גם להשתמש ב-Apple Books כדי להוריד את המדריך (כאשר זמין). שמור תיעוד לעיון עתידי. בטיחות וטיפול ראה "בטיחות וטיפול" במדריך למשתמש של Apple Watch. Apple Watch, מערכות ההפעלה שלו וחיישני הבריאות אינם...